Rreth Bedër

Informacion i përgjithshëm

Kolegji Universitar Bedër u themelua në prill të vitit 2011 me vendim nr.286, datë 6.4.2011 të Këshillit të Ministrave dhe në tetor nisi vitin e parë akademik. Bedër funksionon si një institucion jofitimprurës, i cili synon të përgatisë brezat e rinj në arsimin e lartë jopublik në Shqipëri. Duke qenë në këtë status, vazhdimisht Bedër mbështet studentët e suksesshëm, të cilët duan të vazhdojnë studimet e larta. Bedër është i organizuar në 2 fakultete, 6 departamente, me gjithsej 7 programe studimi në nivelin Bachelor, të cilat janë:

 • Shkenca Kompjuterike
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Drejtësi
 • Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu
 • Shkenca Komunikimi
 • Gjuhë dhe Letërsi Angleze
 • Shkenca Islame

Për vitin e ardhshëm akademik KU Bedër do të hapë edhe 2 programe të reja bachelor, si dhe 2 programe profesionale, të cilat janë:

 • Bachelor në Informatikë Ekonomike
 • Bachelor në Financë - Kontabilitet
 • Program 2-Vjeçar Web Development
 • Program 2-Vjeçar në Multimedia dhe Grafik Dizajn
Gjithashtu, Kolegji Universitar Bedër ofron edhe 9 programe studimi në nivelin master profesional dhe master shkencor, të cilat janë:
 • Master Shkencor në Drejtësi - Profili e Drejtë Penale
 • Master Shkencor në Drejtësi - Profili e Drejtë Ndërkombëtare
 • Master Shkencor në Shkenca Komunikimi - Profili Marrëdhënie Publike
 • Master Shkencor në Shkenca Komunikimi - Profili Gazetari
 • Master Profesional në Komunikim Marketingu
 • Master Shkencor në Gjuhë dhe Letërsi Angleze
 • Master Profesional në Mësuesi - Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm
 • Master Shkencor në Shkencat Moderne Islame
 • Master Shkencor në Shkencat Themelore Islame

 

Ky institucion është kthyer tashmë në një nga zgjedhjet e para të kandidatëve për studentë në të gjithë Shqipërinë, vendet e rajonit dhe më gjerë.

Website zyrtar i Bedër

PLANIFIKIMI I KARRIERËS
SUKSESI NË PUNËSIMIN E TË DIPLOMUARVE

Në këtë drejtim Kolegji Universitar Bedër ka ndërtuar një strategji të qartë. Zyra e planifikimit të karrierës së bashku me këshilluesit e karrierës në secilin departament fillimisht ka ndërtuar një rrjet bashkëpunëtorësh ku bëjnë pjesë kompanitë më të rëndësishme private që operojnë në treg dhe institucionet publike.

Planfikimi i karrierës fillon shumë më herët sesa studenti të diplomohet. Kjo zyrë në sajë të këtij database kompanish dhe institucionesh u siguron studentëve praktikat profesionale në mënyrë që ata të praktikojnë njohuritë teorike që marrin gjatë leksioneve. Sigurisht që praktikat shërbejnë edhe për të njohur rregullat e tregut të punës dhe për të ndërtuar kontaktet e para.

6 Arsye pse duhet të zgjedhësh Bedër

• Universiteti është vendi ku formësohet e ardhmja juaj! • Vendimi për të studiuar është momenti më i rëndësishëm • Nëse vendosni të studioni në programet që ofron Bedër • ju keni bërë zgjedhjen më të mirë
 • Staf akademik cilësor dhe i përkushtuar
 • Bursa studimi; mbështetje në ekselencën;
 • Mbështetje dhe siguri për planifikimin e karrierës
 • Programe shkëmbimi me universitete në Europë dhe SHBA;
 • Praktika studentore në kompani dhe institucione brenda dhe jashtë vendit;
 • Ambient multikulturor me studentë nga  vende të ndryshme të botës.

Pranimet në Bachelor

Kandidatët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në Kolegjin Universitar Bedër, sipas ligjit në fuqi të arsimit të lartë dhe udhëzimeve të MAS, duhet të regjistrohen dhe të aplikojnë nëpërmjet sistemit U-Albania, duke përzgjedhur një nga degët tona dhe më pasi të jenë shpallur fitues, duhet të ndjekin procedurat për regjistrimin final. Për t’u regjistruar në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Shkenca Kompjuterike, Drejtësi, Marrëdhënie Publike dhe Komunikim Marketingu, Shkenca Komunikimi, Gjuhë dhe Letërsi Angleze, Shkenca Islame, është kusht që mesatarja VKM duhet të jetë minimalisht 6.5. Ndërsa për t’u regjistruar në programin Gjuhë dhe Letërsi Angleze, duhet që mesatarja VKM minimalisht të jetë 7.5.
Plotësimi i kushtit të mjaftueshmërisë së gjuhës së studimit është për programet në gjuhë të huaj.

Mënyra e vlerësimit për t’u shpallur fitues

 • Mesatarja aritmetike e shkollës së mesme (VKM), duke përfshirë edhe provimet e maturës, në vlerësimin për renditjen e aplikantëve në një program të caktuar, zë masën 70 %.
 • Intervista nga komisioni i vlerësimit, i formuar nga departamenti përkatës, zë masën 30 %.
 • Plotësimi i kushtit të mjaftueshmërisë së gjuhës së studimit, për programet në gjuhë të huaj.
Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim:
Të gjithë aplikantët  duhet të paraqesin dokumentet e nevojshme për t’u regjistruar pranë Kolegjit Universitar Bedër.

Për studentët shqiptarë:
 • Diploma origjinale e shkollës së mesme;
 • Lista e notave origjinale e shkollës së mesme;
 • Fotokopje e pasaportës ose e kartës së identitetit;
 • 2 fotografi;
 • Mandati bankar i pagesës.

Për studentët e huaj:

 • Diplomë origjinale, me vulë “Apostile”, e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe;
 • Transkript notash origjinal, me vulë “Apostile”, e noterizuar dhe e përkthyer në gjuhën shqipe;
 • Fotokopje e noterizuar e pasaportës (faqja e parë, e dytë dhe e fundit);
 • Fotokopje e noterizuar e lejes së qëndrimit në Shqipëri;
 • 2 fotografi;
 • Mandati bankar i pagesës.
Adresa
Rr. Jordan Misja, Tirana - Albania

Telefon
Për ç'do informacion të detajuar në lidhje me rregjistrimet kontaktoni në numrat e mëposhtëm:

Mobile
+355 67 34 27 001
Email

Kontakto

*