Vizito Bedër?

A dëshironi te kryeni nje vizitë ne Bedër?

Apliko Online për Programin dhe Bursën

Viti Akademik 2023-2024

Lloji i bursës që mund të përfitoni

Bursë Ekselence

    • +20 % bursë (Rezervim deri në 31 Mars)
    • +10 % bursë (Rezervim deri në 30 Qershor)

Bursë Talenti

Bursë Sociale

POSIP

Aplikantët mund të përfitojnë:

  • Praktikë pune të paguar.
  • Burse studimi.
  • Garanci punësimi në profesion.

Ky program është miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Qëllimi i këtij programi është t`ju ofrojë studentëve njohuri, aftësi dhe kompetenca të nevojshme për ushtrimin e profesionit të mësuesit. Ky program studimi është i organizuar në 1 semestër dhe përmban 35 ECTS. Në përfundim të programit, studentëve u jepet Certifikatë për formimin Psiko-Pedagogjik ku pas përmbylljes me sukses të programit të studimit, studentët kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e mësuesit sipas fushave të tyre përkatëse në sistemin Arsimor AML dhe AMU.